VAN HARTE WELKOM

KENNISMAKING

 

Wie ik ben,
behalve iemands dochter, echtgenote, moeder
en oma, schoonzuster en goede vriendin
is voor mij van even groot belang:
 
Wat ik ben:
onuitputtelijk ideeënmens, geboren kunstenaar
en ook lerares in creativiteit: dat is mijn identiteit.
Één van de weinige zekerheden die ik al vanaf
mijn vroegste jeugd weet.
 
Mijn onderzoekende denktrant neem ik ook altijd
mee op dit pad dat ik volg.
“Is iets wel wat het lijkt te zijn en wat is de ‘ware’
betekenis van de dingen en de ideeën?” 
 
Mijn beeldende werk, met steeds wisselende nuances en
contrasten, doet verslag van het verloop van mijn bestaan.
Het is geen vrijblijvende keuze, want er is een bepaalde
serieuze taakopvatting aan verbonden
en zelfs een diepbesefte artistieke verantwoordelijkheid,
maar deze weg is mij zeer dierbaar.
Juist doordat ik er mijn uiterste best voor moet doen
en zelden tevreden ben.
 
Mijn gevoel van persoonlijk succes hangt voornamelijk af
van de mate waarin ik er in slaag om zo min mogelijk
af te wijken van deze gekozen richting.
Het geeft enorm veel voldoening wanneer mij dat lukt.
Dit fascinerende en onafhankelijke vak
is de zingeving van mijn bestaan.
 
De term ‘beroeps’ heeft, wat mij betreft, geen inhoud meer
sinds ik weet dat er maar zo bitter weinig
(5%) getalenteerde mensen van kunnen leven.
In het algemeen gesproken is kwalitatief goed kunst werk
daar gelukkig niet afhankelijk van.
Ik vindt dat de goede professionele grondhouding vele malen
meer zegt over de mate van een serieuze opvatting van het vak.
 
Terwijl verkoopcijfers tegenwoordig bepalend lijken te zijn;
een dubieus criterium.
 
Onzuivere onderkenning van artistiek werk,
ligt aan het te veelvuldig voorkomende gebrek aan basisinzichten
bij het huidige culturele draagvlak.
Dat daardoor zo hinderlijk troebel is geworden.
 
Daar wil ik meer over begrijpen,
goed inzicht in krijgen.
 
Om dan, wanneer ik lesgeef, verklarend uit te kunnen leggen
waar precies ‘de schoen wringt’.
Zodat we zuiver en integer weten waar we het over hebben!
 
 
DE KUNST als fundament voor de verscheidenheid
van alle kunstbeoefenaren,
is een begrip om van harte respect voor op te brengen.
 
 
Wat mij momenteel intensief bezig houdt is de noodzaak*** 
van voor iedereen eenvoudig bereikbare,
begrijpelijke voorlichting en informatie over basisinzichten
en begrippen van de serieuze kunstbeoefening.
 
 
Drie jaar geleden ben ik, eens lerares altijd lerares,
begonnen met het schrijven van
een HANDBOEK voor KUNSTBEOEFENING:
werktitel “ik kan KUNST”.
 
Pas op!
Het is bijna klaar! 
 
***Meer tekst: klik LINK